Sudraba un bronzas kuloni 2018. gada kolekcija

Rāda 1–12 no 78 atrastajiem

bronza
sudrabs 925

Māras krusts

19.00 29.00 
Sermokslim, kadiķim krustiņš ogas galiņā. Mīļā Māra izrakstīja savus bērnus auklēdama.
bronza
sudrabs 925

Saulīte

29.00 34.00 
Noriet saule vakarāji, mežu galus rotādama. Rītā agri uzlēkdama, mežu galus apzeltīja.
bronza
sudrabs 925

Amatas bagatība

24.00 34.00 
Es bagāta mātes meita, es varēju lielītiesi, Baltas manas zīda zeķes, melnas kurpes piedevām.
bronza
sudrabs 925

Senču mantojums

29.00 34.00 
Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām, Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.
bronza
sudrabs 925

Austras koks

39.00 49.00 
Saules meita danci grieza Austras koka pavēnī, Balti brunči vien zibēja zeltītiem dzīpariem.
bronza
sudrabs 925

Sarguguns

39.00 44.00 
Kuries, kuries liesmiņa, vāries, vāries putriņa. Pret rietiem, pret nelaimi- čūš!
bronza
sudrabs 925

Spēka avots

24.00 34.00 
Jauni puiši brīnījās- meitiņ’ gulbja baltumā! Baltin balta mazgājos skaidrajā avotā.
bronza
sudrabs 925

Labklājības vārpiņa

24.00 39.00 
Es redzēju zelta vārpu vidū lauka līgojam. Tā nebija zelta vārpa, tā bij miežu Jumaliņa.
- %
zelts
bronza
sudrabs 925

Dzīvības koks

29.00 306.00 
Dzīvoš ’ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu. Kupla liepa, sirms ozols –Saules mūža mērītāji.
bronza
sudrabs 925

Pasaules koks

54.00 69.00 
Kas tur zib, kas tur kvit dižozola pavēnī ? Dieva dēli kaldināja Saules meitas vaiņadziņu.
bronza
sudrabs 925

Austras zariņš

19.00 26.00 
Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām. Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.
bronza
sudrabs 925

Svētais koks

34.00 44.00 
Kuplis auga ozoliņš Saules takas maliņā Vara saknes, zelta zari, sudrabiņa lapiņām.