Sudraba un bronzas kuloni 2018. gada kolekcija

Rāda 1–12 no 78 atrastajiem

bronza
sudrabs 925

Māras krusts

20.00 30.00 
Sermokslim, kadiķim krustiņš ogas galiņā. Mīļā Māra izrakstīja savus bērnus auklēdama.
bronza
sudrabs 925

Saulīte

30.00 35.00 
Noriet saule vakarāji, mežu galus rotādama. Rītā agri uzlēkdama, mežu galus apzeltīja.
bronza
sudrabs 925

Senču mantojums

30.00 35.00 
Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām, Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.
bronza
sudrabs 925

Amatas bagatība

25.00 36.00 
Es bagāta mātes meita, es varēju lielītiesi, Baltas manas zīda zeķes, melnas kurpes piedevām.
bronza
sudrabs 925

Austras koks

40.00 51.00 
Saules meita danci grieza Austras koka pavēnī, Balti brunči vien zibēja zeltītiem dzīpariem.
bronza
sudrabs 925

Spēka avots

25.00 35.00 
Jauni puiši brīnījās- meitiņ’ gulbja baltumā! Baltin balta mazgājos skaidrajā avotā.
bronza
sudrabs 925

Auseklītis

30.00 36.00 
Auseklītis agri lēca Saules meitu gribēdams. Lec, Saulīte, pate agri, nedod meitas Ausekļam.
bronza
sudrabs 925

Sarguguns

40.00 45.00 
Kuries, kuries liesmiņa, vāries, vāries putriņa. Pret rietiem, pret nelaimi- čūš!
bronza
sudrabs 925

Labklājības vārpiņa

25.00 40.00 
Es redzēju zelta vārpu vidū lauka līgojam. Tā nebija zelta vārpa, tā bij miežu Jumaliņa.
bronza
sudrabs 925

Pasaules koks

55.00 70.00 
Kas tur zib, kas tur kvit dižozola pavēnī ? Dieva dēli kaldināja Saules meitas vaiņadziņu.
bronza
sudrabs 925

Svētais koks

35.00 45.00 
Kuplis auga ozoliņš Saules takas maliņā Vara saknes, zelta zari, sudrabiņa lapiņām.
bronza
sudrabs 925

Austras zariņš

20.00 28.00 
Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām. Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.