Silver and bronze pendants for the 2018 collection

Showing 1–12 of 78 results

bronze
silver 925

Mara's cross

20.00 30.00 
Sermokslim, kadiķim krustiņš ogas galiņā. Mīļā Māra izrakstīja savus bērnus auklēdama.
bronze
silver 925

Sun

30.00 35.00 
Noriet saule vakarāji, mežu galus rotādama. Rītā agri uzlēkdama, mežu galus apzeltīja.
bronze
silver 925

Senču mantojums

30.00 35.00 
Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām, Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.
bronze
silver 925

Amatas bagatība

25.00 36.00 
Es bagāta mātes meita, es varēju lielītiesi, Baltas manas zīda zeķes, melnas kurpes piedevām.
bronze
silver 925

Austras tree

40.00 51.00 
Saules meita danci grieza Austras koka pavēnī, Balti brunči vien zibēja zeltītiem dzīpariem.
bronze
silver 925

Spēka avots

25.00 35.00 
Jauni puiši brīnījās- meitiņ’ gulbja baltumā! Baltin balta mazgājos skaidrajā avotā.
bronze
silver 925

Auseklis (morning star)

30.00 36.00 
Auseklītis agri lēca Saules meitu gribēdams. Lec, Saulīte, pate agri, nedod meitas Ausekļam.
bronze
silver 925

Sarguguns

40.00 45.00 
Kuries, kuries liesmiņa, vāries, vāries putriņa. Pret rietiem, pret nelaimi- čūš!
bronze
silver 925

Labklājības vārpiņa

25.00 40.00 
Es redzēju zelta vārpu vidū lauka līgojam. Tā nebija zelta vārpa, tā bij miežu Jumaliņa.
bronze
silver 925

Pasaules koks

55.00 70.00 
Kas tur zib, kas tur kvit dižozola pavēnī ? Dieva dēli kaldināja Saules meitas vaiņadziņu.
bronze
silver 925

Svētais koks

35.00 45.00 
Kuplis auga ozoliņš Saules takas maliņā Vara saknes, zelta zari, sudrabiņa lapiņām.
bronze
silver 925

Austras zariņš

20.00 28.00 
Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām. Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.