Sudraba un bronzas kuloni 2018. gada kolekcija

Rāda 1–12 no 78 atrastajiem

bronza
sudrabs 925

Dzīparā ieaustā

30.00 46.00 
Man māmiņa jostu auda deviņiem dzīpariem, Nu varēju rotāties kā puķīte dārziņā.
bronza
sudrabs 925

Spīdalas zvaigzne

30.00 45.00 
Sauca mani par saulīti, vēl man bija zvaigznei būt Tam ar bija puisim būt, kas var mani bildināti!
bronza
sudrabs 925

Kuršu princese

40.00 45.00 
Lieli kungi brīnījās manu daiļu augumiņu. Mēness lēja sidrabiņu, saulīt’ zeltā izrotāja.
bronza
sudrabs 925

Vaduguns

40.00 45.00 
Gaiša, gaiša uguntiņa mazajā ciemiņā Kur tā gaiša uguntiņa, tur aug mana līgaviņa.
bronza
sudrabs 925

Valdnieces uguns

40.00 45.00 
Es bij meita, man bij vara, Kur es gāju zeme rīb, akmens plīsa šķindēdamis. No akmens guni kūru, lai sildās labi ļaudis.
bronza
sudrabs 925

Austras zariņš

20.00 28.00 
Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām. Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.
bronza
sudrabs 925

Senču mantojums

30.00 35.00 
Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām, Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.
- %
zelts
bronza
sudrabs 925

Dzīvības koks

30.00 306.00 
Dzīvoš ’ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu. Kupla liepa, sirms ozols –Saules mūža mērītāji.
bronza
sudrabs 925

Māras zvaigznājs

25.00 35.00 
Tumsiņā, naksniņā greznu dziesmu padziedāju, Lai klausās mīļā Māra, kas man lielu audzināja.
bronza
sudrabs 925

Māras atslēdziņa

30.00 50.00 
Aizaslēdza zemes vārti neslēdzami, neverami. Kas bij labi slēdzējiņi, tie atslēdza bez atslēgas.
bronza
sudrabs 925

Bagātais rudens

25.00 36.00 
Rudens nāk, bāleliņ, baro labi kumeliņu! Šoruden noņemsim tautu meitas vainadziņu.
bronza
sudrabs 925

Ražas mēnesis

25.00 35.00 
Lūdzu Dievu, lūdzu sauli, siltu jauku vasariņu. Saulīt silda, zemīt pilda graudiem pilnu arodiņu.