Rāda 241–252 no 345 atrastajiem

Atvērt filtrus
Aizvērt

Dzimtas pavards

25.00 35.00 
Galdiņam četri stūri, visi četri vajadzīgi Pie pirmā Laima sēda , pie otrā mīļā Māra, pie trešā saule lēca, ceturtā norietēja.
Aizvērt

Ziemeļzemju uguns

30.00 40.00 
Ziemeļmeita sakšu auda no uguns dzirkstelēm. Ne katrai meitiņai, tāda būs valkājama.
Aizvērt

Laimas pavards

30.00 35.00 
Gaiša, gaiša uguntiņa tumšajā naksniņā Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam.
Aizvērt

Zalkšu ķēniņš

25.00 35.00 
Zaļa dzilna, sudrabzalktis caur akmeni diegu vilka Tā izvilku puisim prātu, pa matiņu galiņiem.
Aizvērt

Mājas svētība

30.00 35.00 
Zalktis vija zelta viju apkārt manu mājas vietu, Lai nepūta sūri vēji, lai ziediņi nenobira.
Aizvērt

Ķirzaciņas taka

35.00 45.00 
Uguntiņas dvēselīte pa celiņu aiztecēja. Tā bij’ zelta ķirzaciņa, nes uguni pavardami.
Aizvērt

Zeltausīši

30.00 45.00 
Zeltausītis zīdu vilka caur akmeni ūdenī, Tā izvilku lielu prātu lepnajam tautietim.
Aizvērt

Auseklītis

25.00 30.00 
Auseklītis agri lēca Saules meitu gribēdams. Lec, Saulīte, pate agri, nedod meitas Ausekļam.
Aizvērt

Auseklīši

35.00 45.00 
Šķita rīta Auseklīti vakarā uzlecam. Dieva dēls Saules meitu vakarā sveicināja.
Aizvērt

Rīta zvaigzne

25.00 30.00 
Trīs rītiņus neredzēju Ausekliņu uzlecot, Saules meita ar’ zuduse ozoliņu cibiņā.
Aizvērt

Rīta zvārgulīši

35.00 45.00 
Saules meita, Saules meita, ieskandini zvārgulīšus; Villainē man sabira zelta rasa, sudrabiņis.
Aizvērt

Rīta zvaigznīte

25.00 35.00 
Mēness savas zvaigznes skaita, vai bij visas vai nebija. Būs gan visas, bet nav visas. Auseklīša vien nebija. Auseklītis vāczemē raibus svārkus šūdināja.