Rāda 253–264 no 345 atrastajiem

Atvērt filtrus
Aizvērt

Latgaļu dejotāja

30.00 35.00 
Danco Dievs ar Pērkonu, es ar savu bāleliņu, Pērkonam visa zeme, man deviņi bāleliņi.
Aizvērt

Kuršu valdniece

25.00 35.00 
Droša tēva meita biju, droši sevi turējos Pret kungiem, pret ļaudīm šķiltin, šķīlu uguntiņu.
Aizvērt

Suitu sieva

30.00 35.00 
Pus balstiņas vien palaidu, jau tautiņas brīnījās, Ja būt visu palaidusi, koki, meži līgotos.
Aizvērt

Pārticības klēts

35.00 45.00 
Kas man dotu to labumu, kas saimnieku meitiņām: Iet uz klēti, nāk no klēts, lec ābeļu dārziņā.
Aizvērt

Pārticības vārpa

30.00 45.00 
Ziedi, ziedi, rudzu vārpa, deviņāmi ailiņām, Mans bāliņš klēti cirta deviņiemi arodiem.
Aizvērt

Mājas pavards

20.00 25.00 
Dūmi kūp, maizi cep tai mazā ciemiņā, Patīk man tīra maize, patīk pati cepējiņa.
Aizvērt

Pavarda guntiņas

30.00 35.00 
Danco guntiņas pa pavardiņu, danco māsiņa pa istabiņu.
Aizvērt

Uguns pavardā

20.00 25.00 
Uguntiņa spoži dega, azaidiņu vārīdama; Man māsiņa daiļa bija, uguntiņa vaigos dega.
Aizvērt

Dzirkstelīte

30.00 35.00 
Uguntiņas dzirkstelītes slīpi vien lidinās- Vedīs meitu šo gadiņu rakstītās kamanās.
Aizvērt

Pavardiņš

15.00 20.00 
Es nama saimniece, man pieder galdiņš, Man pieder galdiņš un pavardiņš.
Aizvērt

Liesmu mēles

25.00 32.00 
Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgam. Es būš” ieti guņiem cauri, puši lauzti atslēdziņ.
Aizvērt

Gaismas nams

20.00 40.00 
Sen dzirdēju, nu redzēju tautās skaistu istabiņu, Viss apkārt saule tek, smalku zeltu sijādama.