Rāda 325–336 no 354 atrastajiem

bronza
sudrabs 925

Suitu sieva

35.00 50.00 
Pus balstiņas vien palaidu, jau tautiņas brīnījās, Ja būt visu palaidusi, koki, meži līgotos.
bronza
sudrabs 925

Pārticības klēts

30.00 50.00 
Kas man dotu to labumu, kas saimnieku meitiņām: Iet uz klēti, nāk no klēts, lec ābeļu dārziņā.
bronza
sudrabs 925

Mājas pavards

25.00 30.00 
Dūmi kūp, maizi cep tai mazā ciemiņā, Patīk man tīra maize, patīk pati cepējiņa.
bronza
sudrabs 925

Pavarda guntiņas

35.00 40.00 
Danco guntiņas pa pavardiņu, danco māsiņa pa istabiņu.
bronza
sudrabs 925

Uguns pavardā

25.00 30.00 
Uguntiņa spoži dega, azaidiņu vārīdama; Man māsiņa daiļa bija, uguntiņa vaigos dega.
bronza
sudrabs 925

Dzirkstelīte

35.00 41.00 
Uguntiņas dzirkstelītes slīpi vien lidinās- Vedīs meitu šo gadiņu rakstītās kamanās.
bronza
sudrabs 925

Pavardiņš

20.00 25.00 
Es nama saimniece, man pieder galdiņš, Man pieder galdiņš un pavardiņš.
bronza
sudrabs 925

Liesmu mēles

30.00 37.00 
Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgam. Es būš” ieti guņiem cauri, puši lauzti atslēdziņ.
bronza
sudrabs 925

Rītausmas ceļš

30.00 35.00 
Saules meita velējās tai upītes maliņā, Auseklītis starus meta, saules meitu cerēdams.
bronza
sudrabs 925

Rīta zvaniņi

40.00 45.00 
Lec, Saulīte, lec Saulīte spīdi mūsu sētiņā- Ir mums tava gaišumiņa vajadzēti vajadzēj.
bronza
sudrabs 925

Zalkšu ceļš

40.00 45.00 
Zeltausītis ietecēja manā bišu dārziņā, Tas nebija zeltausītis, tā bij bišu māmuliņa.
bronza
sudrabs 925

Salamandra

35.00 45.00 
Kur tu skriesi, ķirzatiņa, uguntiņas dvēselīte? Bez tevīm pavards dzisa, uguns dej oglītēs.