Kuloni 2018

Rādu 61–75 no 78

Gaismas raksti

Sākot no: 15.00 

Saule brida rudzu lauku zelta zarus zarodama,
Es paklāju villainīti, zelts sabira riekšavāmi.

Raganas akacis

Sākot no: 20.00 

Skrien ragana šķērsu gaisu, ne manā sētiņā.
Skrien citā sētiņā, kur bij’ cita raganiņa.

Spīgana

Sākot no: 15.00 

Spīgana

Sākot no: 15.00 

Tiesa, tiesa ne meliņi vecu ļaužu valodās
Jāņu nakti meitas gāja vilkatēs, raganās.

Spītnieces savaldīšana

Sākot no: 15.00 

Es nevedu brālītim siena čupas līgaviņu.
Es atvedu līgaviņu kā uguns dzirkstelīte.

Raganas uguntiņa

Sākot no: 25.00 

Kas tur spīd , kas tur viz viņa purva maliņā?
Raganiņa guni kūra, ceļiniekus maldināja.

Mirdzošais vainags

Sākot no: 20.00 

Kas to teica, kas redzēja, kad Saulīte meita bij’ ?
Mēnestiņš – tas redzēja, tas noņēma vainadziņu.

Pūķa labirints

Sākot no: 25.00 

Pūķis vilka rudzu sieku mana nama pagalmā.
Es atvēru klētes durvis, lai velk rudzus klētiņā.

Uguns krusti

Sākot no: 25.00 

Uguns krusti, uguns zari tautu meitas vainagā
Tie krustiņi, tie zariņi daiļu meitu darināja.

Liesmu dejas

Sākot no: 25.00 

Sīka, maza uguntiņa jaunas meitas pavardā.
Lai bij sīka, bet nav maza, nieku jokus nepratās.

Liesmu atvars

Sākot no: 25.00 

Kuries gaiša uguntiņa manas mājas pavardā.
Dej liesmiņas dzirkstīdamas, siltumiņu dāvādamas.

Liesmojošā zvaigzne

Sākot no: 35.00 

Spoža zvaigzne uzlēkuse, tur aug mana līgaviņa,
Daiļu vaigu, baltu muti, dzelteniem matiņiem.

Spēka avots

Sākot no: 20.00 

Jauni puiši brīnījās- meitiņ’ gulbja baltumā!
Baltin balta mazgājos skaidrajā avotā.

Pakļautā uguns

Sākot no: 25.00 

Čuči, guli uguntiņa kā pelīte midziņāji,
Neklausies ciema gaiļu, netraucē māmuliņu.

Krusta zvaigzne

Sākot no: 25.00 

Maza biju, droša biju par puišiem nebēdāju,
Man pašai vainagā krusta zvaigzne ritināja.

Austras koka galotnīte

Sākot no: 25.00 

Riet, Saulīte, vakarā, nelīdzini mežu galus.
Atstāj smuidru galotnīti, kur rītā rotāties.