Kuloni 2018

Rādu 46–60 no 78

Mājas pavards

Sākot no: 20.00 

Mājas pavards

Sākot no: 20.00 

Dūmi kūp, maizi cep tai mazā ciemiņā,
Patīk man tīra maize, patīk pati cepējiņa.

Uguns pavardā

Sākot no: 20.00 

Uguns pavardā

Sākot no: 20.00 

Uguntiņa spoži dega, azaidiņu vārīdama;
Man māsiņa daiļa bija, uguntiņa vaigos dega.

Pavardiņš

Sākot no: 15.00 

Pavardiņš

Sākot no: 15.00 

Es nama saimniece, man pieder galdiņš,
Man pieder galdiņš un pavardiņš.

Gaismas nams

Sākot no: 20.00 

Sen dzirdēju, nu redzēju tautās skaistu istabiņu,
Viss apkārt saule tek, smalku zeltu sijādama.

Slēptā uguns

Sākot no: 35.00 

Klusi, klusi klausījos, zemi, zemi raudzījos
Kā pacēlu sav’ actiņas, šķīlu baltu uguntiņu.

Rītausmas ceļš

Sākot no: 25.00 

Saules meita velējās tai upītes maliņā,
Auseklītis starus meta, saules meitu cerēdams.

Uguns čūskas

Sākot no: 25.00 

Kas dzirdēja, kas redzēja, kas uguns kūrējiņš?
Zalktis kūra uguntiņu uz akmens gulēdams.

Salamandra

Sākot no: 30.00 

Salamandra

Sākot no: 30.00 

Kur tu skriesi, ķirzatiņa, uguntiņas dvēselīte?
Bez tevīm pavards dzisa, uguns dej oglītēs.

Gaismas ķēniņiene

Sākot no: 30.00 

Zila, zaļa gaisma plauka, bez saulītes vakarāji.
Tā nebija zaļa gaisma, tā bij mana mīļā Laima.

Zvaigžņu sakša

Sākot no: 25.00 

Jāņu nakti zvaigžņu sakša pār debesi kvēlojās;
Tā kvēlo puišu sirdis jaunu meitu pulciņā.

Ugunsmeita

Sākot no: 25.00 

Ugunsmeita

Sākot no: 25.00 

Uguntiņa, Uguntiņa, mana jauna līgaviņa-
Dziedātāja, dancotāja – visu darbu darītāja.

Saules rasa

Sākot no: 20.00 

Uz kalniņa zaļa zāle, zelta rasa galiņā
Tā nebija zelta rasa, tās Saulītes asariņas.

Nebeidzamā uguns

Sākot no: 20.00 

Silta saule, karsta saule man rozītes ravējot,
Man izkusa zelta josta, div sudraba gredzentiņi.

Pavarda siltums

Sākot no: 20.00 

Pavardā guni kūru – silta mana istabiņa.
Cepu baltus kukulīšus – smaržo visa istabiņa.

Gaismas kodols

Sākot no: 20.00 

Saule meta zelta zirni sidrabiņa ozolā
Tas nokrita skanēdams, pa ozola lapiņām.