Kuloni 2018

Rādu 31–45 no 78

Ziemeļu sārtā saule

Sākot no: 35.00 

Stādīju ieviņu plāniņa vidū, uzauga ieviņa, deviņi zari.
Ik rītiņu Saule lēca sarkanā kociņā.
Jauni puši veci tapa, to kociņu meklēdami.

Ziemeļu elpa

Sākot no: 25.00 

Es pārvedu to meitiņu, kas bij daiļa un ražena
Ziemels daiļu audzināja, smuidru deva augumiņu.

Saimes vidū

Sākot no: 25.00 

Saimes vidū

Sākot no: 25.00 

Pieci simti svešu ļaužu, simtiņš vieni bāleliņi.
Pieci simti nebēdāju, pulciņā stāvēdama.

Teiksmu rakstītāja

Sākot no: 20.00 

Es savam mīļajam ziedu cimdus izrakstīju-
Lai viņš mani tā mīlēja, kā bitīte sila ziedus.

Padoma devējiņa

Sākot no: 15.00 

Dod, Laimiņa, dodamo, es saņemšu ņemamo.
Es saņemšu ņemamo ar abām rociņām.

Gudrības aka

Sākot no: 35.00 

Atminati labi ļaudis, cik augšā, cik zemē?
Cik augšā sīku zvaigžņu, cik zemē akmentiņu?

Raganas sils

Sākot no: 35.00 

Raganas sils

Sākot no: 35.00 

Nāc pie manis, tautu meita, abi vien ļaužu bijāmi
Tev tētiņš burtenieks, man māmiņa raganiņa.

Zināšanu ūdens

Sākot no: 35.00 

Zināšanu ūdens

Sākot no: 35.00 

Klusītēm klausījos, ko stāstīja Ūdens māte
Tie, kas bija –aiztecēja. Tie, kas nāks- attecēs.

Ūdens portāls

Sākot no: 25.00 

Ūdens portāls

Sākot no: 25.00 

Avotā guni kūru, caur akmeni dūmi kūp.
Caur mēnesi diegu vēru, tur zied zelta purenītes.

Ziemeļzemju uguns

Sākot no: 30.00 

Ziemeļmeita sakšu auda no uguns dzirkstelēm.
Ne katrai meitiņai, tāda būs valkājama.

Zalkšu ķēniņš

Sākot no: 25.00 

Zaļa dzilna, sudrabzalktis caur akmeni diegu vilka
Tā izvilku puisim prātu, pa matiņu galiņiem.

Ķirzaciņas taka

Sākot no: 35.00 

Uguntiņas dvēselīte pa celiņu aiztecēja.
Tā bij’ zelta ķirzaciņa, nes uguni pavardami.

Rīta zvaigzne

Sākot no: 25.00 

Trīs rītiņus neredzēju Ausekliņu uzlecot,
Saules meita ar’ zuduse ozoliņu cibiņā.

Kuršu valdniece

Sākot no: 25.00 

Droša tēva meita biju, droši sevi turējos
Pret kungiem, pret ļaudīm šķiltin, šķīlu uguntiņu.

Pārticības klēts

Sākot no: 35.00 

Kas man dotu to labumu, kas saimnieku meitiņām:
Iet uz klēti, nāk no klēts, lec ābeļu dārziņā.