Kuloni 2018

Rādu 16–30 no 78

Spīdalas zvaigzne

Sākot no: 30.00 

Sauca mani par saulīti, vēl man bija zvaigznei būt
Tam ar bija puisim būt, kas var mani bildināti!

Liktens lēmēja

Sākot no: 25.00 

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu – abus divus līdzi lūdzu
No Dieviņa veselību, no Laimiņas labu mūžu.

Dzimtas pavards

Sākot no: 25.00 

Galdiņam četri stūri, visi četri vajadzīgi
Pie pirmā Laima sēda , pie otrā mīļā Māra,
pie trešā saule lēca, ceturtā norietēja.

Sarguguns

Sākot no: 35.00 

Kuries, kuries liesmiņa, vāries, vāries putriņa.
Pret rietiem, pret nelaimi- čūš!

Staru vija

Sākot no: 25.00 

Staru vija

Sākot no: 25.00 

Kādi raksti tik ziedēja jaunas meitas pūriņāji,
Citam zieda, sīļu spārni, citam saules ritenīši.

Svētā uguns

Sākot no: 22.00 

Pērkons kala zelta zvaigznes, debess jumu raibināja,
Māra dedza svēto guni, Laimai ceļu rādīdama.

Mājas māte

Sākot no: 30.00 

Mājas māte

Sākot no: 30.00 

Kamēr māte viesus vada, tikmēr bērni gaļu cep,
Tauki iztek ugunī, vidžu, vidžu čurks!

Dzīvības upe

Sākot no: 30.00 

Ozols auga Daugavā ledainām lapiņām-
Tur Saulīte miglu meta vai bij, ziema vai vasara.

Saules meita danci grieza

Sākot no: 25.00 

Saules meita danci grieza avotiņa maliņā.
Mēnestiņis ceļu rāda Saules meitas vedējam.

Kuršu princese

Sākot no: 35.00 

Lieli kungi brīnījās manu daiļu augumiņu.
Mēness lēja sidrabiņu, saulīt’ zeltā izrotāja.

Vaduguns

Sākot no: 35.00 

Vaduguns

Sākot no: 35.00 

Gaiša, gaiša uguntiņa mazajā ciemiņā
Kur tā gaiša uguntiņa, tur aug mana līgaviņa.

Valdnieces uguns

Sākot no: 35.00 

Es bij meita, man bij vara,
Kur es gāju zeme rīb, akmens plīsa šķindēdamis.
No akmens guni kūru, lai sildās labi ļaudis.

Māras zvaigznājs

Sākot no: 25.00 

Tumsiņā, naksniņā greznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās mīļā Māra, kas man lielu audzināja.

Māras atslēdziņa

Sākot no: 35.00 

Aizaslēdza zemes vārti neslēdzami, neverami.
Kas bij labi slēdzējiņi, tie atslēdza bez atslēgas.

Ražas mēnesis

Sākot no: 20.00 

Lūdzu Dievu, lūdzu sauli, siltu jauku vasariņu.
Saulīt silda, zemīt pilda graudiem pilnu arodiņu.