Kuloni 2018

Sudraba un bronzas kuloni 2018. gada kolekcija

Rādu 1–46 no 78

Amatas bagatība

Sākot no: 20.00 

Es bagāta mātes meita, es varēju lielītiesi,
Baltas manas zīda zeķes, melnas kurpes piedevām.

Māras krusts

Sākot no: 20.00 

Māras krusts

Sākot no: 20.00 

Sermokslim, kadiķim krustiņš ogas galiņā.
Mīļā Māra izrakstīja savus bērnus auklēdama.

Maizes krāsniņa

Sākot no: 25.00 

Nāc pie manis, tautu meita, nāc pie manis guni kurt-
Lielā krāsns gauži raud -vajag raušu cepējiņas.

Austras koks

Sākot no: 35.00 

Austras koks

Sākot no: 35.00 

Saules meita danci grieza Austras koka pavēnī,
Balti brunči vien zibēja zeltītiem dzīpariem.

Austras zariņš

Sākot no: 15.00 

Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām.
Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.

Senču mantojums

Sākot no: 25.00 

Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.

Dzīvības koks

Sākot no: 25.00 

Dzīvības koks

Sākot no: 25.00 

Dzīvoš ’ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu.
Kupla liepa, sirms ozols –Saules mūža mērītāji.

Auseklītis

Sākot no: 25.00 

Auseklītis

Sākot no: 25.00 

Auseklītis agri lēca Saules meitu gribēdams.
Lec, Saulīte, pate agri, nedod meitas Ausekļam.

Pasaules koks

Sākot no: 50.00 

Pasaules koks

Sākot no: 50.00 

Kas tur zib, kas tur kvit dižozola pavēnī ?
Dieva dēli kaldināja Saules meitas vaiņadziņu.

Saulīte

Sākot no: 25.00 

Saulīte

Sākot no: 25.00 

Noriet saule vakarāji, mežu galus rotādama.
Rītā agri uzlēkdama, mežu galus apzeltīja.

Dzīparā ieaustā

Sākot no: 30.00 

Man māmiņa jostu auda deviņiem dzīpariem,
Nu varēju rotāties kā puķīte dārziņā.

Bagātais rudens

Sākot no: 20.00 

Rudens nāk, bāleliņ, baro labi kumeliņu!
Šoruden noņemsim tautu meitas vainadziņu.

Saimniecīte

Sākot no: 15.00 

Trīs meitiņas māmiņai visas krāsni kurināja.
Mana paša vedemā, maizes klaipu ucināja.

Rīta zvaigznīte

Sākot no: 25.00 

Mēness savas zvaigznes skaita, vai bij visas vai nebija.
Būs gan visas, bet nav visas. Auseklīša vien nebija.
Auseklītis vāczemē raibus svārkus šūdināja.

Svētais koks

Sākot no: 30.00 

Kuplis auga ozoliņš Saules takas maliņā
Vara saknes, zelta zari, sudrabiņa lapiņām.

Spīdalas zvaigzne

Sākot no: 30.00 

Sauca mani par saulīti, vēl man bija zvaigznei būt
Tam ar bija puisim būt, kas var mani bildināti!

Liktens lēmēja

Sākot no: 25.00 

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu – abus divus līdzi lūdzu
No Dieviņa veselību, no Laimiņas labu mūžu.

Dzimtas pavards

Sākot no: 25.00 

Dzimtas pavards

Sākot no: 25.00 

Galdiņam četri stūri, visi četri vajadzīgi
Pie pirmā Laima sēda , pie otrā mīļā Māra,
pie trešā saule lēca, ceturtā norietēja.

Sarguguns

Sākot no: 35.00 

Kuries, kuries liesmiņa, vāries, vāries putriņa.
Pret rietiem, pret nelaimi- čūš!

Staru vija

Sākot no: 25.00 

Staru vija

Sākot no: 25.00 

Kādi raksti tik ziedēja jaunas meitas pūriņāji,
Citam zieda, sīļu spārni, citam saules ritenīši.

Mājas māte

Sākot no: 30.00 

Mājas māte

Sākot no: 30.00 

Kamēr māte viesus vada, tikmēr bērni gaļu cep,
Tauki iztek ugunī, vidžu, vidžu čurks!

Dzīvības upe

Sākot no: 30.00 

Ozols auga Daugavā ledainām lapiņām-
Tur Saulīte miglu meta vai bij, ziema vai vasara.

Saules meita danci grieza

Sākot no: 25.00 

Saules meita danci grieza avotiņa maliņā.
Mēnestiņis ceļu rāda Saules meitas vedējam.

Kuršu princese

Sākot no: 35.00 

Kuršu princese

Sākot no: 35.00 

Lieli kungi brīnījās manu daiļu augumiņu.
Mēness lēja sidrabiņu, saulīt’ zeltā izrotāja.

Vaduguns

Sākot no: 35.00 

Vaduguns

Sākot no: 35.00 

Gaiša, gaiša uguntiņa mazajā ciemiņā
Kur tā gaiša uguntiņa, tur aug mana līgaviņa.

Valdnieces uguns

Sākot no: 35.00 

Valdnieces uguns

Sākot no: 35.00 

Es bij meita, man bij vara,
Kur es gāju zeme rīb, akmens plīsa šķindēdamis.
No akmens guni kūru, lai sildās labi ļaudis.

Māras zvaigznājs

Sākot no: 25.00 

Tumsiņā, naksniņā greznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās mīļā Māra, kas man lielu audzināja.

Māras atslēdziņa

Sākot no: 35.00 

Aizaslēdza zemes vārti neslēdzami, neverami.
Kas bij labi slēdzējiņi, tie atslēdza bez atslēgas.

Ražas mēnesis

Sākot no: 20.00 

Lūdzu Dievu, lūdzu sauli, siltu jauku vasariņu.
Saulīt silda, zemīt pilda graudiem pilnu arodiņu.

Ziemeļu sārtā saule

Sākot no: 35.00 

Stādīju ieviņu plāniņa vidū, uzauga ieviņa, deviņi zari.
Ik rītiņu Saule lēca sarkanā kociņā.
Jauni puši veci tapa, to kociņu meklēdami.

Ziemeļu elpa

Sākot no: 25.00 

Ziemeļu elpa

Sākot no: 25.00 

Es pārvedu to meitiņu, kas bij daiļa un ražena
Ziemels daiļu audzināja, smuidru deva augumiņu.

Saimes vidū

Sākot no: 25.00 

Saimes vidū

Sākot no: 25.00 

Pieci simti svešu ļaužu, simtiņš vieni bāleliņi.
Pieci simti nebēdāju, pulciņā stāvēdama.

Teiksmu rakstītāja

Sākot no: 20.00 

Es savam mīļajam ziedu cimdus izrakstīju-
Lai viņš mani tā mīlēja, kā bitīte sila ziedus.

Padoma devējiņa

Sākot no: 15.00 

Dod, Laimiņa, dodamo, es saņemšu ņemamo.
Es saņemšu ņemamo ar abām rociņām.

Gudrības aka

Sākot no: 35.00 

Gudrības aka

Sākot no: 35.00 

Atminati labi ļaudis, cik augšā, cik zemē?
Cik augšā sīku zvaigžņu, cik zemē akmentiņu?

Raganas sils

Sākot no: 35.00 

Raganas sils

Sākot no: 35.00 

Nāc pie manis, tautu meita, abi vien ļaužu bijāmi
Tev tētiņš burtenieks, man māmiņa raganiņa.

Aka

Zināšanu ūdens

Sākot no: 35.00 

Aka

Zināšanu ūdens

Sākot no: 35.00 

Klusītēm klausījos, ko stāstīja Ūdens māte
Tie, kas bija –aiztecēja. Tie, kas nāks- attecēs.

Aka

Ūdens portāls

Sākot no: 25.00 

Aka

Ūdens portāls

Sākot no: 25.00 

Avotā guni kūru, caur akmeni dūmi kūp.
Caur mēnesi diegu vēru, tur zied zelta purenītes.

Ziemeļzemju uguns

Sākot no: 30.00 

Ziemeļzemju uguns

Sākot no: 30.00 

Ziemeļmeita sakšu auda no uguns dzirkstelēm.
Ne katrai meitiņai, tāda būs valkājama.

Zalkšu ķēniņš

Sākot no: 25.00 

Zalkšu ķēniņš

Sākot no: 25.00 

Zaļa dzilna, sudrabzalktis caur akmeni diegu vilka
Tā izvilku puisim prātu, pa matiņu galiņiem.

Ķirzaciņas taka

Sākot no: 35.00 

Ķirzaciņas taka

Sākot no: 35.00 

Uguntiņas dvēselīte pa celiņu aiztecēja.
Tā bij’ zelta ķirzaciņa, nes uguni pavardami.

Rīta zvaigzne

Sākot no: 25.00 

Rīta zvaigzne

Sākot no: 25.00 

Trīs rītiņus neredzēju Ausekliņu uzlecot,
Saules meita ar’ zuduse ozoliņu cibiņā.

Kuršu valdniece

Sākot no: 25.00 

Kuršu valdniece

Sākot no: 25.00 

Droša tēva meita biju, droši sevi turējos
Pret kungiem, pret ļaudīm šķiltin, šķīlu uguntiņu.

Pārticības klēts

Sākot no: 35.00 

Pārticības klēts

Sākot no: 35.00 

Kas man dotu to labumu, kas saimnieku meitiņām:
Iet uz klēti, nāk no klēts, lec ābeļu dārziņā.

Mājas pavards

Sākot no: 20.00 

Mājas pavards

Sākot no: 20.00 

Dūmi kūp, maizi cep tai mazā ciemiņā,
Patīk man tīra maize, patīk pati cepējiņa.

Uguns pavardā

Sākot no: 20.00 

Uguns pavardā

Sākot no: 20.00 

Uguntiņa spoži dega, azaidiņu vārīdama;
Man māsiņa daiļa bija, uguntiņa vaigos dega.