Sudraba un bronzas kuloni 2018. gada kolekcija

Rāda 1–12 no 78 atrastajiem

Atvērt filtrus
Aizvērt

Dzīparā ieaustā

30.00 40.00 
Man māmiņa jostu auda deviņiem dzīpariem, Nu varēju rotāties kā puķīte dārziņā.
Aizvērt

Spīdalas zvaigzne

30.00 40.00 
Sauca mani par saulīti, vēl man bija zvaigznei būt Tam ar bija puisim būt, kas var mani bildināti!
Aizvērt

Kuršu princese

35.00 40.00 
Lieli kungi brīnījās manu daiļu augumiņu. Mēness lēja sidrabiņu, saulīt’ zeltā izrotāja.
Aizvērt

Vaduguns

35.00 40.00 
Gaiša, gaiša uguntiņa mazajā ciemiņā Kur tā gaiša uguntiņa, tur aug mana līgaviņa.
Aizvērt

Valdnieces uguns

35.00 40.00 
Es bij meita, man bij vara, Kur es gāju zeme rīb, akmens plīsa šķindēdamis. No akmens guni kūru, lai sildās labi ļaudis.
Aizvērt

Austras zariņš

15.00 22.00 
Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām. Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.
Aizvērt

Senču mantojums

25.00 30.00 
Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām, Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.
Aizvērt

Dzīvības koks

25.00 30.00 
Dzīvoš ’ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu. Kupla liepa, sirms ozols –Saules mūža mērītāji.
Aizvērt

Māras zvaigznājs

25.00 30.00 
Tumsiņā, naksniņā greznu dziesmu padziedāju, Lai klausās mīļā Māra, kas man lielu audzināja.
Aizvērt

Māras atslēdziņa

35.00 45.00 
Aizaslēdza zemes vārti neslēdzami, neverami. Kas bij labi slēdzējiņi, tie atslēdza bez atslēgas.
Aizvērt

Bagātais rudens

20.00 30.00 
Rudens nāk, bāleliņ, baro labi kumeliņu! Šoruden noņemsim tautu meitas vainadziņu.
Aizvērt

Ražas mēnesis

20.00 30.00 
Lūdzu Dievu, lūdzu sauli, siltu jauku vasariņu. Saulīt silda, zemīt pilda graudiem pilnu arodiņu.