Rāda 49–60 no 75 atrastajiem

Atvērt filtrus
Aizvērt

Gaismas šļaksti

25.00 32.00 
Saule sēja sidrabiņu pa lielo tīrumiņu, Es paklāju villainīti, man sabira sidrabiņš.
Aizvērt

Raganiņas pavards

30.00 35.00 
Sildies mana, kas tu esi, es tev vārda nezināju. Tu nezini, es nejaušu, kur rīt guni kurīsim.
Aizvērt

Spīganas liesma

25.00 32.00 
Vizuļota, izrakstīta šejieniešu zeltenīte- Uguntiņas kūrējiņa, baltas maizes cepējiņa.
Aizvērt

Spītnieces dzirkstelīte

25.00 32.00 
Šuj, māmiņ, man krekliņu no uguns dzirkstelēm Lai nosvila puišiem nagi, kas bāž rokas azotē.
Aizvērt

Uguntiņas

35.00 40.00 
Uguntiņa, drostaliņa, nāc ar godu istabā! Nāc ar godu istabā, cepi raušus pavardā!
Aizvērt

Pavarda dzirkstelītes

30.00 40.00 
Vizuļo, vizuļo mana maizes cepējiņa. Mana maizes cepējiņa, pavardiņa kūrējiņa.
Aizvērt

Uguns pūķīši

35.00 45.00 
Liepu lapu tiltu taisu pūķa bērnus gaidīdama. Vējš papūta liepas lapu, sabirst bērni ūdenī.
Aizvērt

Krustu raksti

35.00 45.00 
Krustiem auda Saules meita, sidrabiņa villainīti, Saulīt, baltu balināja, avotāji skalināja.
Aizvērt

Uguns viju dejas

35.00 45.00 
Kuries gaiši uguntiņa, dej pavardāji, Dej pavardāji, vij spožu liesmu.
Aizvērt

Atvara labirintā

35.00 45.00 
Visas manas baltas dienas avotā mazgājās, Melnas dienas, sūras dienas - grimtin grima atvarā.
Aizvērt

Karstais sniegs

35.00 45.00 
Sniga, sniga bargi sala Sniega Mātes pagalmā. Saule meta zelta zibu- sašķīst ledus pagalmiņš.
Aizvērt

Blāzma

20.00 40.00 
Kas tur sārti vizuļoja viņpus kalna, aiz Daugavas? Tur Saulīte ik vakaru, savus svārkus vēdināja.