Auskari 2018

Rādu 37–45 no 75

Rīta zvaniņi

Sākot no: 35.00 

Lec, Saulīte, lec Saulīte spīdi mūsu sētiņā-
Ir mums tava gaišumiņa vajadzēti vajadzēj.

Zalkšu ceļš

Sākot no: 35.00 

Zeltausītis ietecēja manā bišu dārziņā,
Tas nebija zeltausītis, tā bij bišu māmuliņa.

Ķirzaciņa

Sākot no: 40.00 

Kur steidzies, kirzatiņ, dzirkstelītes mētādam?
Kaimiņos meitiņām uguntiņa izdzisusi.

Staru labirints

Sākot no: 35.00 

Piecu brāļu māsa biju, pieci raksti vainagā,
Div bij zelta, div sudraba, piektā saule starojāsi.

Gaismas princesīte

Sākot no: 40.00 

Uguntiņas dvēselīte saujiņā glabājama.
Tautu meita, drostaliņa, abām rokām lolojama.

Zvaigžņu čuksti

Sākot no: 30.00 

Saules meita kalnā kāpa priekšautiņu pacēlusi,
Kur nolaida priekšautiņu, tur pabira zelta zvaigznes.

Uguns sakša

Sākot no: 30.00 

Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā
Saules meitai saktu kala, Dieva dēlam zobentiņu.

Saules dzīpari

Sākot no: 30.00 

Šorīt sarkana Saulīte lēca,
Sarkani dzīpari māsiņai pūrā.

Rasas vainagi

Sākot no: 30.00 

Migliņā, rasiņā plūcu zaļu āboliņu,
Saulītē sēdēdama vainadziņu darināju.