Auskari 2018

Rādu 61–75 no 76

Spīganas liesma

Sākot no: 25.00 

Vizuļota, izrakstīta šejieniešu zeltenīte-
Uguntiņas kūrējiņa, baltas maizes cepējiņa.

Spītnieces dzirkstelīte

Sākot no: 25.00 

Šuj, māmiņ, man krekliņu no uguns dzirkstelēm
Lai nosvila puišiem nagi, kas bāž rokas azotē.

Uguntiņas

Sākot no: 35.00 

Uguntiņas

Sākot no: 35.00 

Uguntiņa, drostaliņa, nāc ar godu istabā!
Nāc ar godu istabā, cepi raušus pavardā!

Pavarda dzirkstelītes

Sākot no: 30.00 

Vizuļo, vizuļo mana maizes cepējiņa.
Mana maizes cepējiņa, pavardiņa kūrējiņa.

Uguns pūķīši

Sākot no: 35.00 

Liepu lapu tiltu taisu pūķa bērnus gaidīdama.
Vējš papūta liepas lapu, sabirst bērni ūdenī.

Krustu raksti

Sākot no: 35.00 

Krustiem auda Saules meita, sidrabiņa villainīti,
Saulīt, baltu balināja, avotāji skalināja.

Uguns viju dejas

Sākot no: 35.00 

Kuries gaiši uguntiņa, dej pavardāji,
Dej pavardāji, vij spožu liesmu.

Karstais sniegs

Sākot no: 35.00 

Sniga, sniga bargi sala Sniega Mātes pagalmā.
Saule meta zelta zibu- sašķīst ledus pagalmiņš.

Blāzma

Sākot no: 20.00 

Blāzma

Sākot no: 20.00 

Kas tur sārti vizuļoja viņpus kalna, aiz Daugavas?
Tur Saulīte ik vakaru, savus svārkus vēdināja.

Bišu liepa

Sākot no: 45.00 

Pamazām es dzīvoju, pamazām Dievs palīdz,
Pamazām bite nesa pa vienam ziediņam.

Ģimenes ligzdiņa

Sākot no: 30.00 

Kālabad galdiņam līkas kājas nolīkušas?
No maizītes nolīkušas, ne no zelta, sudrabiņa.

Dzīvības strauts

Sākot no: 30.00 

Kupla liepa uzaugusi avotiņa maliņā-
Tur Saulīte jostu kāra, Saules meitas- vainadziņu.

Liesmu spulgacītes

Sākot no: 25.00 

Uguntiņas dvēselīte- ne katram kūrējam,
Spulgacīte tautumeita- katram dēliņam.

Krītošā zvaigzne

Sākot no: 30.00 

Spoža zvaigzne debesīs, tā iekrita jūriņāji
Trīs dieniņas gaisu jauca, iekams tika maliņāji.

Pazarītes

Sākot no: 35.00 

Vītolam zemi zari, vaskainām lapiņām.
Mīļā Māra sviestu kūla, vītolā rokas slauka.