Auskari 2018

Rādu 46–60 no 76

Liesmu mēles

Sākot no: 25.00 

Liesmu mēles

Sākot no: 25.00 

Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgam.
Es būš” ieti guņiem cauri, puši lauzti atslēdziņ.

Gaismas stari

Sākot no: 30.00 

Mīļā Laima izrakstīja gaismas staru villainīti,
Dod manās rociņās, līdz dod gudru padomiņu.

Rīta zvaniņi

Sākot no: 35.00 

Lec, Saulīte, lec Saulīte spīdi mūsu sētiņā-
Ir mums tava gaišumiņa vajadzēti vajadzēj.

Zalkšu ceļš

Sākot no: 35.00 

Zeltausītis ietecēja manā bišu dārziņā,
Tas nebija zeltausītis, tā bij bišu māmuliņa.

Ķirzaciņa

Sākot no: 40.00 

Kur steidzies, kirzatiņ, dzirkstelītes mētādam?
Kaimiņos meitiņām uguntiņa izdzisusi.

Staru labirints

Sākot no: 35.00 

Piecu brāļu māsa biju, pieci raksti vainagā,
Div bij zelta, div sudraba, piektā saule starojāsi.

Gaismas princesīte

Sākot no: 40.00 

Uguntiņas dvēselīte saujiņā glabājama.
Tautu meita, drostaliņa, abām rokām lolojama.

Zvaigžņu čuksti

Sākot no: 30.00 

Saules meita kalnā kāpa priekšautiņu pacēlusi,
Kur nolaida priekšautiņu, tur pabira zelta zvaigznes.

Uguns sakša

Sākot no: 30.00 

Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā
Saules meitai saktu kala, Dieva dēlam zobentiņu.

Saules dzīpari

Sākot no: 30.00 

Šorīt sarkana Saulīte lēca,
Sarkani dzīpari māsiņai pūrā.

Rasas vainagi

Sākot no: 30.00 

Migliņā, rasiņā plūcu zaļu āboliņu,
Saulītē sēdēdama vainadziņu darināju.

Uguns puķes

Sākot no: 30.00 

Uguns sārta roze auga diža ceļa maliņā,
Tur tā auga, tur ziedēja visu cauru vasariņu.

Gaismas kodoliņi

Sākot no: 30.00 

Bērziņš auga ceļmalā, trīs lapiņas galiņā,
Tai vienā lietiņš lija, tai otrā saule spīd, tai trešā lapiņā Dieviņš lēja sidrabiņu.

Gaismas šļaksti

Sākot no: 25.00 

Saule sēja sidrabiņu pa lielo tīrumiņu,
Es paklāju villainīti, man sabira sidrabiņš.

Raganiņas pavards

Sākot no: 30.00 

Sildies mana, kas tu esi, es tev vārda nezināju.
Tu nezini, es nejaušu, kur rīt guni kurīsim.