Auskari 2018

Rādu 31–45 no 76

Pavarda kūrējiņa

Sākot no: 25.00 

Brāļa, brāļa es māsiņa, kā uguns dzirkstelīte;
Ar tautām runājot, kā uguns dzirkstējos.

Krustu krusts

Sākot no: 30.00 

Krustu krustiem izrakstīta līgaviņas villainīte,
Mīļās Māras svētībiņa pūriņā ielocīta.

Laimas krustiņi

Sākot no: 25.00 

Krustini dejama, krustini lecama, krustini darīta, šī istabiņa.
Lai nāca Laimiņa pie manis kūmās.

Māras svētība

Sākot no: 25.00 

Tu, Māriņa, smuka sieva – dod man savu skaistumiņu.
Tu, Pērkoni, dižens vīrs- dod man savu dižumiņu.

Akas acs

Sākot no: 30.00 

Akas acs

Sākot no: 30.00 

Vai, Dieviņ, šīs tautās, garu mūžu nodzīvot:
Tālu druva, tālu pļava, akas acs lejiņā.

Ūdens meitas

Sākot no: 30.00 

Ūdens meitas

Sākot no: 30.00 

Ūdens Māte, Ūdens māte, sargi savas daiļas meitas,
Atskries zaļa līdaciņa, vienu meitu aiznesīs.

Noslēpumu glabātāja

Sākot no: 30.00 

Kas to teica, kas zināja, kur saulīte nakti guļ?
Vai saulīte tur uzlēca, kur vakar norietēja?

Mājas svētība

Sākot no: 30.00 

Zalktis vija zelta viju apkārt manu mājas vietu,
Lai nepūta sūri vēji, lai ziediņi nenobira.

Zeltausīši

Sākot no: 30.00 

Zeltausīši

Sākot no: 30.00 

Zeltausītis zīdu vilka caur akmeni ūdenī,
Tā izvilku lielu prātu lepnajam tautietim.

Rīta zvārgulīši

Sākot no: 35.00 

Saules meita, Saules meita, ieskandini zvārgulīšus;
Villainē man sabira zelta rasa, sudrabiņis.

Latgaļu dejotāja

Sākot no: 30.00 

Danco Dievs ar Pērkonu, es ar savu bāleliņu,
Pērkonam visa zeme, man deviņi bāleliņi.

Suitu sieva

Sākot no: 30.00 

Pus balstiņas vien palaidu, jau tautiņas brīnījās,
Ja būt visu palaidusi, koki, meži līgotos.

Pārticības vārpa

Sākot no: 30.00 

Ziedi, ziedi, rudzu vārpa, deviņāmi ailiņām,
Mans bāliņš klēti cirta deviņiemi arodiem.

Pavarda guntiņas

Sākot no: 30.00 

Danco guntiņas pa pavardiņu,
danco māsiņa pa istabiņu.

Dzirkstelīte

Sākot no: 30.00 

Dzirkstelīte

Sākot no: 30.00 

Uguntiņas dzirkstelītes slīpi vien lidinās-
Vedīs meitu šo gadiņu rakstītās kamanās.