Rāda 25–36 no 75 atrastajiem

Atvērt filtrus
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Mājas svētība

30.00 35.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Zalktis vija zelta viju apkārt manu mājas vietu, Lai nepūta sūri vēji, lai ziediņi nenobira.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Zeltausīši

30.00 45.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Zeltausītis zīdu vilka caur akmeni ūdenī, Tā izvilku lielu prātu lepnajam tautietim.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Auseklīši

35.00 45.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Šķita rīta Auseklīti vakarā uzlecam. Dieva dēls Saules meitu vakarā sveicināja.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Rīta zvārgulīši

35.00 45.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Saules meita, Saules meita, ieskandini zvārgulīšus; Villainē man sabira zelta rasa, sudrabiņis.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Latgaļu dejotāja

30.00 35.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Danco Dievs ar Pērkonu, es ar savu bāleliņu, Pērkonam visa zeme, man deviņi bāleliņi.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Suitu sieva

30.00 35.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Pus balstiņas vien palaidu, jau tautiņas brīnījās, Ja būt visu palaidusi, koki, meži līgotos.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Pārticības vārpa

30.00 45.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Ziedi, ziedi, rudzu vārpa, deviņāmi ailiņām, Mans bāliņš klēti cirta deviņiemi arodiem.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Pavarda guntiņas

30.00 35.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Danco guntiņas pa pavardiņu, danco māsiņa pa istabiņu.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Dzirkstelīte

30.00 35.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Uguntiņas dzirkstelītes slīpi vien lidinās- Vedīs meitu šo gadiņu rakstītās kamanās.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Liesmu mēles

25.00 32.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgam. Es būš” ieti guņiem cauri, puši lauzti atslēdziņ.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Gaismas stari

30.00 40.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Mīļā Laima izrakstīja gaismas staru villainīti, Dod manās rociņās, līdz dod gudru padomiņu.
bronza
sudrabs 925
Aizvērt

Liesma Sargātāja

35.00 45.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Spoža liesma degtin dega tumšajā istabā, Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam.