Auskari 2018

Rādu 10–18 no 75

Saiminieces vārpstiņa

Sākot no: 25.00 

Gaiša Māras istabiņa zelta staru izrotāta,
Saiminiece, vērpējiņa starus vērpa dzīparā.

Bagātā klēts

Sākot no: 30.00 

Kur mēs veltes glabāsim?
Klētī rūmes nevadās.
Klētī rūmes nevadās,
Pilna klēts rudzu, miežu.

Virsaiša meita

Sākot no: 30.00 

Nosarūca lāču māte, meitiņai piedzimstot
Augs tā liela, būs tā daiļa, puišiem ceļu negriezīs.

Ziemeļzemes pieskāriens

Sākot no: 30.00 

Es noplūcu to puķīti, ko ziemelis plucināja,
Es pārvedu to meitiņu, kas staigāja sudrabā.

Ģimenes sargātāja

Sākot no: 30.00 

Ģimenes sargātāja

Sākot no: 30.00 

Mīļā Māra man apjoza trīs kārtām zelta jostu,
Apjozdama tā sacīja, audzi liela, turi godu.

Māras zvaigznes gaisma

Sākot no: 30.00 

Pilna Māras istabiņa sīku mazu šūpulīšu
Kā to vienu kustināja, visi līdzi kustējās.

Pavarda kūrējiņa

Sākot no: 25.00 

Brāļa, brāļa es māsiņa, kā uguns dzirkstelīte;
Ar tautām runājot, kā uguns dzirkstējos.

Krustu krusts

Sākot no: 30.00 

Krustu krusts

Sākot no: 30.00 

Krustu krustiem izrakstīta līgaviņas villainīte,
Mīļās Māras svētībiņa pūriņā ielocīta.

Laimas krustiņi

Sākot no: 25.00 

Krustini dejama, krustini lecama, krustini darīta, šī istabiņa.
Lai nāca Laimiņa pie manis kūmās.