Auskari 2018

Sudraba un bronzas auskari 2018. gada kolekcija

Rādu 1–46 no 76

Trejdeksnītis

Sākot no: 45.00 

Trejdeviņas dzirkstelītes pret Saulīti aizsteidzās,

Trejdeviņas dzirkstelītes plaukstiņās rotājās.

Sniegpārsliņas

Sākot no: 35.00 

Sniga sniegi putināja, mazu bērnu lutināja.

Mazu bērnu lutināja, runcim snīpi kutināja.

Čuš!

Māras zvaigznes gaisma

Sākot no: 30.00 

Pilna Māras istabiņa sīku mazu šūpulīšu
Kā to vienu kustināja, visi līdzi kustējās.

Saules bize

Sākot no: 35.00 

Saules bize

Sākot no: 35.00 

Saule savas bizes mērca skaidrajāji avotāji,
Avotāji mazgājāsi, dzer avota mirdzumiņu.

Vizulīši

Sākot no: 35.00 

Vizulīši

Sākot no: 35.00 

Mirdzēt mirdz ezeriņš, kad Saulīte rotājās,
Kad Saulīte debešos-acis žilba skatoties.

Medus liepa

Sākot no: 50.00 

Medus liepa

Sākot no: 50.00 

Saule gāja spēlēties sirmajā ozolā,

Saules meita jostu kāra kuplajā liepiņā.

Spīdalas dzīpariņi

Sākot no: 30.00 

Ai, māsiņa, tautu meita, klausi manu padomiņu
Gudru prātu, gudru prātu, dižu pūru piedevāmi.

Senču saknes

Sākot no: 35.00 

Lec Saulīte, spīdi spoži, rotā puisi rotā meitu.
Lec Saulīte tumsu šķel, dari mūsu zemi svētu.

Māras rakstiņi

Sākot no: 30.00 

Raibi ziedi pupiņai, kas to raibu izrakstīja?
Mīļā Māra izrakstīja avotiņa maliņā.

Ģimenes sargātāja

Sākot no: 30.00 

Ģimenes sargātāja

Sākot no: 30.00 

Mīļā Māra man apjoza trīs kārtām zelta jostu,
Apjozdama tā sacīja, audzi liela, turi godu.

Avotiņi

Sākot no: 30.00 

Avotiņi

Sākot no: 30.00 

Visas manas baltas dienas avotā mazgājās,
Melnas dienas, grūtas dienas – grimtin grima dibenā.

Laimas pavards

Sākot no: 30.00 

Laimas pavards

Sākot no: 30.00 

Gaiša, gaiša uguntiņa tumšajā naksniņā
Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam.

Auseklīši

Sākot no: 35.00 

Auseklīši

Sākot no: 35.00 

Šķita rīta Auseklīti vakarā uzlecam.
Dieva dēls Saules meitu vakarā sveicināja.

Liesma Sargātāja

Sākot no: 35.00 

Spoža liesma degtin dega tumšajā istabā,
Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam.

Siltuma sargātāja

Sākot no: 30.00 

Kuries gaiša uguntiņa, manas mājas pavardā
Lai sildās labi ļaudis, kas manā istabā.

Atvara labirintā

Sākot no: 35.00 

Visas manas baltas dienas avotā mazgājās,
Melnas dienas, sūras dienas – grimtin grima atvarā.

Krītošā zvaigzne

30.00 

Spoža zvaigzne debesīs, tā iekrita jūriņāji
Trīs dieniņas gaisu jauca, iekams tika maliņāji.

Rudzu roga

Sākot no: 30.00 

Div’ bajāri lielījās – cietu ziemu izmituši.
Bitīt koka dobumā, rudzīts sniega kupenā.

Saules meitas

Sākot no: 65.00 

Saules meitas

Sākot no: 65.00 

Saules meitas sagšas auda ledus kalna galiņā.
Es nevaru klāti tikti- nav man kalta kumeliņa.
Es apkalu kumeliņu ar dimanta nagliņām,
Es novedu Saules meitu ar visām villainēm.

Rausīši

Sākot no: 35.00 

Rausīši

Sākot no: 35.00 

Peļu māte raušus cepa mazajiem pelēniem.
Ēdiet bērni, nepīkstiet, lai tas runcis nedzirdēja.

Avota nimfa

Sākot no: 30.00 

Avota nimfa

Sākot no: 30.00 

Meti naudu, Ūdens māte, skaidrajā avotā-
Visas tavas daiļas meitas, sudrabiņa valkātājas.

Uguns atmiņa

Sākot no: 30.00 

Uguns atmiņa

Sākot no: 30.00 

Uguns oglīte dzirkstīties dzirkstījās,
Auklē liesmas dvēselīti līdz citam rītiņam.

Zelta vārpstiņas

Sākot no: 25.00 

Mana jauna līgaviņa – smalku linu vērpējiņa,
Smalku linu vērpējiņa, baltu auda audekliņu.

Dzīvības ceļš

Sākot no: 35.00 

Dzīvības ceļš

Sākot no: 35.00 

Riti, riti, rīta rasa pa ozola lapiņām.
Tā ritēja laba diena, ļaunu dienu nīcinot.

Vērpējiņa

Sākot no: 30.00 

Vērpējiņa

Sākot no: 30.00 

Vērpjat meitas pakuliņas, lai māmiņa linus vērpj
Māmuliņa, smalki vērpa garu laida pavedienu.

Bagātais Jumis

Sākot no: 30.00 

Man pazuda Jumaliņa lielā auzu tīrumā
Balta bija auzu skara, balta mana līgaviņa.

Saiminieces vārpstiņa

Sākot no: 25.00 

Gaiša Māras istabiņa zelta staru izrotāta,
Saiminiece, vērpējiņa starus vērpa dzīparā.

Bagātā klēts

Sākot no: 30.00 

Kur mēs veltes glabāsim?
Klētī rūmes nevadās.
Klētī rūmes nevadās,
Pilna klēts rudzu, miežu.

Virsaiša meita

Sākot no: 30.00 

Nosarūca lāču māte, meitiņai piedzimstot
Augs tā liela, būs tā daiļa, puišiem ceļu negriezīs.

Ziemeļzemes pieskāriens

Sākot no: 30.00 

Es noplūcu to puķīti, ko ziemelis plucināja,
Es pārvedu to meitiņu, kas staigāja sudrabā.

Pavarda kūrējiņa

Sākot no: 25.00 

Brāļa, brāļa es māsiņa, kā uguns dzirkstelīte;
Ar tautām runājot, kā uguns dzirkstējos.

Krustu krusts

Sākot no: 30.00 

Krustu krusts

Sākot no: 30.00 

Krustu krustiem izrakstīta līgaviņas villainīte,
Mīļās Māras svētībiņa pūriņā ielocīta.

Laimas krustiņi

Sākot no: 25.00 

Krustini dejama, krustini lecama, krustini darīta, šī istabiņa.
Lai nāca Laimiņa pie manis kūmās.

Māras svētība

Sākot no: 25.00 

Tu, Māriņa, smuka sieva – dod man savu skaistumiņu.
Tu, Pērkoni, dižens vīrs- dod man savu dižumiņu.

Akas acs

Sākot no: 30.00 

Akas acs

Sākot no: 30.00 

Vai, Dieviņ, šīs tautās, garu mūžu nodzīvot:
Tālu druva, tālu pļava, akas acs lejiņā.

Aka

Ūdens meitas

Sākot no: 30.00 

Aka

Ūdens meitas

Sākot no: 30.00 

Ūdens Māte, Ūdens māte, sargi savas daiļas meitas,
Atskries zaļa līdaciņa, vienu meitu aiznesīs.

Aka

Noslēpumu glabātāja

Sākot no: 30.00 

Aka

Noslēpumu glabātāja

Sākot no: 30.00 

Kas to teica, kas zināja, kur saulīte nakti guļ?
Vai saulīte tur uzlēca, kur vakar norietēja?

Mājas svētība

Sākot no: 30.00 

Mājas svētība

Sākot no: 30.00 

Zalktis vija zelta viju apkārt manu mājas vietu,
Lai nepūta sūri vēji, lai ziediņi nenobira.

Zeltausīši

Sākot no: 30.00 

Zeltausīši

Sākot no: 30.00 

Zeltausītis zīdu vilka caur akmeni ūdenī,
Tā izvilku lielu prātu lepnajam tautietim.

Rīta zvārgulīši

Sākot no: 35.00 

Saules meita, Saules meita, ieskandini zvārgulīšus;
Villainē man sabira zelta rasa, sudrabiņis.

Latgaļu dejotāja

Sākot no: 30.00 

Danco Dievs ar Pērkonu, es ar savu bāleliņu,
Pērkonam visa zeme, man deviņi bāleliņi.

Suitu sieva

Sākot no: 30.00 

Suitu sieva

Sākot no: 30.00 

Pus balstiņas vien palaidu, jau tautiņas brīnījās,
Ja būt visu palaidusi, koki, meži līgotos.

Pārticības vārpa

Sākot no: 30.00 

Pārticības vārpa

Sākot no: 30.00 

Ziedi, ziedi, rudzu vārpa, deviņāmi ailiņām,
Mans bāliņš klēti cirta deviņiemi arodiem.

Pavarda guntiņas

Sākot no: 30.00 

Pavarda guntiņas

Sākot no: 30.00 

Danco guntiņas pa pavardiņu,
danco māsiņa pa istabiņu.

Dzirkstelīte

Sākot no: 30.00 

Dzirkstelīte

Sākot no: 30.00 

Uguntiņas dzirkstelītes slīpi vien lidinās-
Vedīs meitu šo gadiņu rakstītās kamanās.

Liesmu mēles

Sākot no: 25.00 

Liesmu mēles

Sākot no: 25.00 

Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgam.
Es būš” ieti guņiem cauri, puši lauzti atslēdziņ.