Rāda 13–19 no 19 atrastajiem

Atvērt filtrus
Aizvērt

Auseklīši

35.00 45.00 
Šķita rīta Auseklīti vakarā uzlecam. Dieva dēls Saules meitu vakarā sveicināja.
Aizvērt

Rīta zvaigzne

25.00 30.00 
Trīs rītiņus neredzēju Ausekliņu uzlecot, Saules meita ar’ zuduse ozoliņu cibiņā.
Aizvērt

Rīta zvārgulīši

35.00 45.00 
Saules meita, Saules meita, ieskandini zvārgulīšus; Villainē man sabira zelta rasa, sudrabiņis.
Aizvērt

Rīta zvaigznīte

25.00 35.00 
Mēness savas zvaigznes skaita, vai bij visas vai nebija. Būs gan visas, bet nav visas. Auseklīša vien nebija. Auseklītis vāczemē raibus svārkus šūdināja.
Aizvērt

Latgaļu dejotāja

30.00 35.00 
Danco Dievs ar Pērkonu, es ar savu bāleliņu, Pērkonam visa zeme, man deviņi bāleliņi.
Aizvērt

Kuršu valdniece

25.00 35.00 
Droša tēva meita biju, droši sevi turējos Pret kungiem, pret ļaudīm šķiltin, šķīlu uguntiņu.
Aizvērt

Suitu sieva

30.00 35.00 
Pus balstiņas vien palaidu, jau tautiņas brīnījās, Ja būt visu palaidusi, koki, meži līgotos.