Pendants 2018

Silver and bronze pendants for the 2018 collection

Showing 1–9 of 78 results

Dzīparā ieaustā

From: 30.00 

Man māmiņa jostu auda deviņiem dzīpariem,
Nu varēju rotāties kā puķīte dārziņā.

Spīdalas zvaigzne

From: 30.00 

Sauca mani par saulīti, vēl man bija zvaigznei būt
Tam ar bija puisim būt, kas var mani bildināti!

Kuršu princese

From: 35.00 

Lieli kungi brīnījās manu daiļu augumiņu.
Mēness lēja sidrabiņu, saulīt’ zeltā izrotāja.

Vaduguns

From: 35.00 

Vaduguns

From: 35.00 

Gaiša, gaiša uguntiņa mazajā ciemiņā
Kur tā gaiša uguntiņa, tur aug mana līgaviņa.

Valdnieces uguns

From: 35.00 

Es bij meita, man bij vara,
Kur es gāju zeme rīb, akmens plīsa šķindēdamis.
No akmens guni kūru, lai sildās labi ļaudis.

Austras zariņš

From: 15.00 

Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām.
Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.

Senču mantojums

From: 25.00 

Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.

Dzīvības koks

From: 25.00 

Dzīvoš ’ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu.
Kupla liepa, sirms ozols –Saules mūža mērītāji.

Māras zvaigznājs

From: 25.00 

Tumsiņā, naksniņā greznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās mīļā Māra, kas man lielu audzināja.