Silver and bronze pendants for the 2018 collection

Showing 1–12 of 78 results

Show sidebar
bronze
silver 925
Aizvērt

Dzīparā ieaustā

30.00 40.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Man māmiņa jostu auda deviņiem dzīpariem, Nu varēju rotāties kā puķīte dārziņā.
bronze
silver 925
Aizvērt

Spīdalas zvaigzne

30.00 40.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Sauca mani par saulīti, vēl man bija zvaigznei būt Tam ar bija puisim būt, kas var mani bildināti!
bronze
silver 925
Aizvērt

Kuršu princese

35.00 40.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Lieli kungi brīnījās manu daiļu augumiņu. Mēness lēja sidrabiņu, saulīt’ zeltā izrotāja.
bronze
silver 925
Aizvērt

Vaduguns

35.00 40.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Gaiša, gaiša uguntiņa mazajā ciemiņā Kur tā gaiša uguntiņa, tur aug mana līgaviņa.
bronze
silver 925
Aizvērt

Valdnieces uguns

35.00 40.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Es bij meita, man bij vara, Kur es gāju zeme rīb, akmens plīsa šķindēdamis. No akmens guni kūru, lai sildās labi ļaudis.
bronze
silver 925
Aizvērt

Austras zariņš

15.00 22.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Saules meitas pērties gāja ar sudraba slotiņām. Dieva dēli lūkojās caur magoņu lapiņām.
bronze
silver 925
Aizvērt

Senču mantojums

25.00 30.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Sēsties, Saulīte , dimanta krēslā valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. Sēsties , Saulīte, skaidrības kalnā , aizdzen miglu no birzīm un druvām, Susini purvus, susini dangas, rādi tautai skaidrības ceļu.
bronze
silver 925
Aizvērt

Dzīvības koks

25.00 30.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Dzīvoš ’ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu. Kupla liepa, sirms ozols –Saules mūža mērītāji.
bronze
silver 925
Aizvērt

Māras zvaigznājs

25.00 30.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Tumsiņā, naksniņā greznu dziesmu padziedāju, Lai klausās mīļā Māra, kas man lielu audzināja.
bronze
silver 925
Aizvērt

Māras atslēdziņa

35.00 45.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Aizaslēdza zemes vārti neslēdzami, neverami. Kas bij labi slēdzējiņi, tie atslēdza bez atslēgas.
bronze
silver 925
Aizvērt

Bagātais rudens

20.00 30.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Rudens nāk, bāleliņ, baro labi kumeliņu! Šoruden noņemsim tautu meitas vainadziņu.
bronze
silver 925
Aizvērt

Ražas mēnesis

20.00 30.00 

Sudraba un bronzas rotas izgatavosim 1-3 darba dienās.

Lūdzu Dievu, lūdzu sauli, siltu jauku vasariņu. Saulīt silda, zemīt pilda graudiem pilnu arodiņu.