Earrings 2018

Silver and Bronze Earrings Collection 2018

Showing 1–15 of 76 results

Trejdeksnītis

From: 45.00 

Trejdeviņas dzirkstelītes pret Saulīti aizsteidzās,

Trejdeviņas dzirkstelītes plaukstiņās rotājās.

Sniegpārsliņas

From: 35.00 

Sniga sniegi putināja, mazu bērnu lutināja.

Mazu bērnu lutināja, runcim snīpi kutināja.

Čuš!

Māras zvaigznes gaisma

From: 30.00 

Pilna Māras istabiņa sīku mazu šūpulīšu
Kā to vienu kustināja, visi līdzi kustējās.

Saules bize

From: 35.00 

Saule savas bizes mērca skaidrajāji avotāji,
Avotāji mazgājāsi, dzer avota mirdzumiņu.

Vizulīši

From: 35.00 

Mirdzēt mirdz ezeriņš, kad Saulīte rotājās,
Kad Saulīte debešos-acis žilba skatoties.

Medus liepa

From: 50.00 

Saule gāja spēlēties sirmajā ozolā,

Saules meita jostu kāra kuplajā liepiņā.

Spīdalas dzīpariņi

From: 30.00 

Ai, māsiņa, tautu meita, klausi manu padomiņu
Gudru prātu, gudru prātu, dižu pūru piedevāmi.

Senču saknes

From: 35.00 

Lec Saulīte, spīdi spoži, rotā puisi rotā meitu.
Lec Saulīte tumsu šķel, dari mūsu zemi svētu.

Māras rakstiņi

From: 30.00 

Raibi ziedi pupiņai, kas to raibu izrakstīja?
Mīļā Māra izrakstīja avotiņa maliņā.

Ģimenes sargātāja

From: 30.00 

Mīļā Māra man apjoza trīs kārtām zelta jostu,
Apjozdama tā sacīja, audzi liela, turi godu.

Avotiņi

From: 30.00 

Visas manas baltas dienas avotā mazgājās,
Melnas dienas, grūtas dienas – grimtin grima dibenā.

Laimas pavards

From: 30.00 

Gaiša, gaiša uguntiņa tumšajā naksniņā
Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam.

Auseklīši

From: 35.00 

Šķita rīta Auseklīti vakarā uzlecam.
Dieva dēls Saules meitu vakarā sveicināja.

Liesma Sargātāja

From: 35.00 

Spoža liesma degtin dega tumšajā istabā,
Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam.

Siltuma sargātāja

From: 30.00 

Kuries gaiša uguntiņa, manas mājas pavardā
Lai sildās labi ļaudis, kas manā istabā.