Silver and Bronze Earrings Collection 2018

Showing 1–12 of 75 results

bronze
silver 925

Trejdeksnītis

49.00 64.00 
Trejdeviņas dzirkstelītes pret Saulīti aizsteidzās, Trejdeviņas dzirkstelītes plaukstiņās rotājās.
sniegparslinas
bronze
silver 925

Sniegpārsliņas

39.00 49.00 
Sniga sniegi putināja, mazu bērnu lutināja. Mazu bērnu lutināja, runcim snīpi kutināja. Čuš!
bronze
silver 925

Senču saknes

39.00 44.00 
Lec Saulīte, spīdi spoži, rotā puisi rotā meitu. Lec Saulīte tumsu šķel, dari mūsu zemi svētu.
bronze
silver 925

Bišu liepa

49.00 64.00 
Pamazām es dzīvoju, pamazām Dievs palīdz, Pamazām bite nesa pa vienam ziediņam.
bronze
silver 925

Ģimenes ligzdiņa

34.00 49.00 
Kālabad galdiņam līkas kājas nolīkušas? No maizītes nolīkušas, ne no zelta, sudrabiņa.
bronze
silver 925

Mēneskrūma lapas

44.00 64.00 
Mēnestiņis zvaigznes skaita, ievu krūmā paslēpies- Cik ziediņu ievājā- tik zvaigznīšu debesīs.
bronze
silver 925

Spīdalas dzīpariņi

34.00 54.00 
Ai, māsiņa, tautu meita, klausi manu padomiņu Gudru prātu, gudru prātu, dižu pūru piedevāmi.
bronze
silver 925

Virsaiša meita

34.00 49.00 
Nosarūca lāču māte, meitiņai piedzimstot Augs tā liela, būs tā daiļa, puišiem ceļu negriezīs.
bronze
silver 925

Saules bize

39.00 44.00 
Saule savas bizes mērca skaidrajāji avotāji, Avotāji mazgājāsi, dzer avota mirdzumiņu.
bronze
silver 925

Vizulīši

39.00 49.00 
Mirdzēt mirdz ezeriņš, kad Saulīte rotājās, Kad Saulīte debešos-acis žilba skatoties.
bronze
silver 925

Medus liepa

54.00 74.00 
Saule gāja spēlēties sirmajā ozolā, Saules meita jostu kāra kuplajā liepiņā.
bronze
silver 925

Māras rakstiņi

34.00 44.00 
Raibi ziedi pupiņai, kas to raibu izrakstīja? Mīļā Māra izrakstīja avotiņa maliņā.